piątek, 9 grudnia 2016

środa, 7 grudnia 2016

Tryb pracy statycznej

Wykrywacze metali Armand posiadają tryb pracy statycznej, którego nie posiadają wykrywacze znanych marek. Wykrywacz w trybie stycznym ma głębsze osiągi na duże przedmioty metalowe w stosunku do wykrywaczy "dynamicznych" zachodnich firm, które są przeznaczone do poszukiwania zagubionych, małych przedmiotów. Nasze wykrywacze są polecane do poszukiwania militariów, skarbów, większych przedmiotów na większych głębokościach, depozytów ukrytych celowo. Polecamy używanie słuchawek i pracę dokładną, bez pośpiechu tymi wykrywaczami. Podsumowując, wykrywacze znanych marek [dynamiczne] są skonstruowane do poszukiwania małych zagubionych przedmiotów metalowych. Wykrywacze naszej produkcji są przeznaczone do przedmiotów metalowych celowo ukrytych, większych, na większej głębokości, a w szczególności przedmiotów metalowych typu wojskowego, militarnego, które zostały zdeponowane w gruncie w czasie I i II wojny światowej. Wykrywacze znanych marek są produkowane w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, gdzie nie było bezpośrednich walki w czasie obu wojen i dlatego wykrywacze metali tam produkowane nie są dedykowane do zastosowań typu poszukiwania ukrytych przedmiotów typu militarnego.

wtorek, 29 listopada 2016

Wykrywacz do poszukiwań kabli

"Mamy czasem zapytania o wykrywacze do poszukiwania kabli. Najnowsze zapytanie to wykrywacz do poszukiwania przewodów niskiego napięcia na głębokości około 70cm. Znalazłem informacje o wykrywacze Geodeta, czy nadaje się do tego typu poszukiwań. Brak mi wiedzy w temacie tego typu
zastosowania wykrywaczy."


Na tej głębokości wykrywacz prawdopodobnie nie wykryje przewodu ze względu na małą wycinkową powierzchnię przewodu, jaką "widzi" wykrywacz. Natomiast wykrywaczem tym można zlokalizować przewód po wykonaniu tzw POPRZECZNEGO wykopu sondażowego, wykonanego prostopadle do poszukiwanego przewodu, na podstawie dokumentacji geodezyjnej. Wykop sondażowy proponujemy wykonać do połowy głębokości, na jakiej zakopany jest przewód czyli np. 35-40 cm. Generalnie Armand Geodeta polecany jest do poszukiwania metalowych znaczników geodezyjnych, studzienek i zaworów metalowych zasypanych ziemią, czyli metalowych obiektów skupionych powierzchniowo. Przedstawiona zasada pracy wykrywacza Armand Geodeta odnosi się do wszystkich wykrywaczy metali.

środa, 23 listopada 2016

poniedziałek, 21 listopada 2016

Test zasięgów Armand Moneta i Garrett ACE 250

W tym filmie Zwierzak porównuje zasięgi powietrzne wykrywaczy metali Armand Moneta i Garrett ACE 250 oraz przedstawia argumenty przemawiające na korzyść Monety.